Sponsors

Showkorps Wilhelmina zou niet kunnen bestaan zonder haar sponsoren.

Allereerst zijn er de donateurs, die met een jaarlijkse bijdrage de vereniging een steuntje in de rug geven. Daarvoor onze dank! Als u nog geen donateur bent, kunt u dat alsnog worden. U kunt ons een bericht sturen via het kopje ‘contact’.

Naast de donateurs kent Wilhelmina een groot aantal bedrijven die de vereniging,
of een evenement van de vereniging sponsoren. Wilt u als bedrijf ons ook sponsoren, dan kunt u contact met ons opnemen via deze website, tevens via het kopje ‘contact’. Wij benaderen u dan om uitleg te geven over de mogelijkheden.